1935

A fehér asztal művésze

Miskolc, november 28.

Peczérvölgyi Samu cikke

Kedves és bensőséges ünneplés zajlott szerdán az Apolló-mozi helyiségében.  A Borsod-Gömör-miskolci vendéglátó iparosság tartotta nyilvános díszközgyűlését. A közgyűlés egyetlen napirendi pontja Böczögő Józsefnek és feleségének köszöntése volt. Böczögő József munkásságának 30 éves jubileumát ünnepelte a szépszámú vendégsereg.

Nincs étterembe járó ember Miskolcon, a megyében, de talán az országban sem, aki nem ismeri Böczögő József nevét! A neve egyet jelent az európai minőségű vendéglátással. Ő volt az, aki országosan ismerté tette a Korona Szállót. Ő volt, akihez visszajártak a legelőkelőbbek is. Salvator főherceg, Albrecht főherceg, Andrássy Gyula gróf, Bethlen István gróf, Gömbös Gyula és még hosszú a sor. Őket is rabul ejtette Böczögő konyhája, a kedvesség, az alázat, a minden vendégnek egyformán járó kitüntető szeretet. Böczögő József jubilál! 30 év a vendéglátóiparban nagy idő. Most összegyűltek a pályatársak, a város, a megye és a minisztérium előkelőségei, úgymint Róhringer Endre dr. a Kereskedelmi Minisztériumból, Gundel Károly, a vendéglátósok országos szövetségének elnöke, Lukács Béla főispán, Reisinger Ferenc országgyűlési képviselő, Fodor Dezső, kereskedelmi tanácsos, Fekete László főjegyző, Fészl József, a Palotaszálló igazgatója, Holub Rezső, Dénes Márton, Malosik Ferenc és Kiss Ernő budapesti szállóigazgatók, egyházi, világi, városi előkelőségek. A bensőséges köszöntések után 150 terítékes vacsorát rendeztek a Palotaszállóban az ünnepelt tiszteletére. Itt Halmay Béla, Miskolc város polgármestere és Vitéz Görgey László dr. felsőházi tag köszöntötte az ünnepeltet.

hnet image
Böczögő József (1877-1946)

Milyen szép és felhőtlenül idilli lenne ez a 30 szorgos, becsületes munkás évnek a köszöntése, ha nem tudná mindenki azt, hogy Böczögő József, mint a Korona Szálló bérlője és Miskolc városa között évek óta tartó csatározás folyik a Korona bérleti díjával kapcsolatosan. A város vizsgálóbizottságot állított fel a kérdés tisztázására és mivel hét (!) éven keresztül nem kért bérleti díjat, azt most egybe akarja beszedni. Böczögő hiába hivatkozik arra, hogy időközben a Korona Szállót a város és Ő közösen fel akarták újítani, a munkálatok elkezdődtek, a felvett hitelek törlesztő összegét neki kell fizetnie, és a felújítás idején a szálló nem üzemelhetett, hasznot nem hozhatott, de a várost ez nem hatotta meg. A város szűklátókörűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy csak állmegoldásokat kínált eddig annak a személyiségnek, aki már annyi mindent tett Miskolcért, a város turizmusáért. Nem véletlen, hogy sorra tiltakoztak és tiltakoznak városi egyletek, például a miskolci nőegylet, sőt országos mozgalom is indult a Korona Szálló és bérlője, Böczögő József megmentésére. Annak az embernek az élete munkájának a megmentéséért, aki nem gyűjtött nagy vagyont, de nagy vagyonnak számító elismerés, szeretetet igen! A város ennek ellenére perre vitte a dolgot és a pert meg is nyerte. Ki akarják lakoltatni Böczögőt! Lehet, hogy jogilag igaza van a városnak, nem tisztünk ezt megkérdőjelezni, de erkölcsileg mélyen sanda és sunyi cselekedetnek tartjuk ezt az eljárást.

böczögő

Gundel Károly, a legenda mérgében tollat ragadott és ezt írta „Kiáltás Miskolc felé!“ cím alatt. Miskolc felől halljuk most kongatni a halálharangot! Elszorul a szívünk! Hát te is, kedves, jó Böczögő barátunk! Neked is ilyen obsit a munkás, dolgos életed jutalma? Vándorbot az öregedő férfiú kezébe? Neked, ki városodnak büszkesége, karodnak dísze, ékessége; tanítója voltál? Nem! Nem lehet! Nem szabad!

Az utaztató megjegyzése:

Böczögő József a Zala megyei Orosztonyban született 1877-ben. Iskoláit Vas megyében kezdte, majd a vendéglős és szállodás szakmát az ausztriai Ferringben sajátította el. 1898-ban lett a miskolci Három Rózsa Szálloda és étterem vezetője. Az Abbázia Szállodát és éttermet a kezdetektől irányította. 1907-től vette bérletbe Miskolctól a Korona Szállót és éttermet. Böczögő 1934-ben a saját költségén próbálta felújítani és korszerűsíteni a szállót Block Ármin és Stimm Lajos tervei szerint. Böczögő 1937-re csődbe ment. A város hátba támadta és a bérleti jogot a Janits testvérek kapták, akik egészen az államosításig vezették a szállót. Böczögő József elköltözött Miskolcról, Kassán hunyt el 1946-ban. Emlékét ma utca őrzi Miskolctapolcán, ahol egykor az Anna Szállót vezette.