1919

A csehek már Miskolc elfoglalására készülnek?

Miskolc, január 3.

Peczérvölgyi Samu cikke

Ebben a borzasztó viharos, sötét időben, mely hazánk jövőjére borult egymás után érkeznek a rosszabbnál-rosszabb hírek. Szorongat az értelmetlen háború értelmetlen kapitulációja, hisz csapataink messze hazánktól harcoltak, mikor közölték a katonákkal, hogy vesztettetek. Persze a gazdasági összeomlás, a Monarchia szétesése, a hazaözönlő hadsereg nélkül maradt katonák fosztogatásai, az anarchiába torkolló közállapotok már szinte előre predesztinálta a tragikus véget. A múlt év október 31- én, az őszirózsás forradalommal hatalomra került pacifista, antant barátságot mutató Károlyi-kormány bár mentve, ami menthető 1918. november 13-án Belgrádban Misics vajda, a szerb vezérkari főnök, Henrys tábornok, a Francia Keleti Hadsereg parancsnoka, magyar részről pedig a kormány megbízásából Linder Béla aláírt egy fegyverszüneti egyezményt amiben, 18 pontban olyan demarkációs vonalakban állapodtak meg, mely kényszerből elfogadható volt Magyarország számára is. Senki sem lepődött meg viszont azon, hogy a „Kisantant”, Szerbia, Románia, Cseh-Szlovák állam ezt az egyezményt páros lábbal rúgta fel és a szerb, román, cseh-szlovák haderő megszállta Délvidéket, Erdélyt és Felvidéket. Most itt állunk egy lehetetlen helyzetben egy tehetetlen kormánnyal egy olyan – igaz csak pár napig – volt honvédelmi miniszterrel, a belgrádi egyezmény aláírójával, Linder Bélával, aki kijelentette, hogy nem akar többet katonát látni.

linder
„Ezer évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer évek zsarnokságát kellett romba dönteni. Ehhez ötéves háború kellett, ehhez ezer és ezer halál kellett, hogy egy új győzelmes élet támadjon fel belőle. Ez az új győzelmes élet a pacifizmus jegyében születik meg.” és „Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!”

Mi lesz most velünk? Kérdezi sok millió magyar. Mi lesz így hazánkkal? Megszűnünk létezni, mint Magyarország? Mikor vesszük már fel a kesztyűt? Félő, hogy ez a pacifista, antanthoz dörgölőző politika nem lesz elég majd az európai békét megalapozó béketárgyalásokon. Hisz, bár a magyar hadsereget szélnek eresztették, de újjá lehetne szervezni és technikai téren is ütőképes hadsereget lehetne kovácsolni. Ebben a reménytelen helyzetben csak jönnek a rossz hírek, az igazak és a hamisak a megszálló csapatok viselt dolgairól. És itt az újabb rémisztő hír! A csehek el akarják foglalni Miskolcot!  

károlyi
Károlyi a köztársaság kikiáltása után

Pénteken délelőtt a miskolci gömöri pályaudvar vezetősége távirati értesítést kapott a bódvaszilasi állomásfőnökségtől, amely közölte, hogy a cseh csapatoknak körülbelül 400 emberével felszerelt páncélvonata futott be a pályaudvarra. Bódvaszilas állomás a miskolci vasút vonalán fekszik, körülbelül egy óra járásnyira Miskolctól. A miskolci pályaudvar vezetősége telefonon keresett érintkezést a bódvaszilasi állomással, de ekkorra a csehek már megszállták a pályaudvart és megszakították a telefonösszeköttetést. A délutáni órákban közbeeső állomásokról is kapott Miskolc értesítést, hogy a cseh páncélvonat befutott és megszállta az állomást. Miskolcon nagy izgalom és félelem uralkodott. Most már biztosra veszik a város megszállását. A város tele van katonasággal. Főleg Losoncról, Eperjesről, Lőcséről és Besztercebányáról menekült katonák tartózkodnak a városban, akik a város vezetőségének kijelentették, hogy hajlandók a város megvédésében segédkezni. Miskolc város vezetősége az ajánlatot nem fogadta el, mert a vérontást el akarja kerülni. A várost esetleges megszállás esetén békén át fogja adni a cseheknek. Ma este az a hír terjedt el a fővárosban, hogy a csehek megszállták a miskolc-göröri pályaudvart és hogy nagyon sok katona menekült Miskolcra, akik felajánlották szolgálatukat a csehek ellen. Ezekkel a hírekkel szemben a tényállás a következő: Ma délelőtt a bódvaszilasi állomás jelentette a miskolc-gömöri pályaudvar főnökségének, hogy egy cseh páncélvonat futott oda be. A páncélvonat egész Szin állomásig hatolt előre, amely állomás Miskolctól negyvenkilenc kilométerre van. Itt utolérte a 8463. számú tehervonatot. Ennek teherkocsijait a csehek lekapcsolták, a mozdonyt ellenben tovább engedték. A mozdonyvezető este hét órára meg is érkezett mozdonyával Miskolcra. A késő éjjeli órákban a bódvaszilasi pályaudvarról arról értesítették a gömöri pályaudvari főnökséget, hogy a cseh páncélvonat a lekapcsolt teherkocsikkal együtt visszaindult Kassa felé. Azok a hírek tehát, hogy a csehek megszállták volna a miskolc-gömöri pályaudvart, valamint az a hír is, hogy Miskolcon menekült katonák vannak Losoncról és Kassáról, akik felajánlották fegyveres szolgálatukat a csehek ellen, teljesen alaptalanok. Ez utóbbi híreket maga a kormánybiztos is megcáfolta.

Hála Istennek ez a hír csak rémhír volt, de nyugtával ne dicsérjük a napot, országunk jelen helyzetében bármikor bármi előfordulhat.