1958

A bujkáló ügynök, aki öt év elteltével már szívesen jelentene

Miskolc, március 14.

Dudujka Pál cikke

Riba Kálmánt zsarolással vették rá, hogy az ÁVH ügynöke legyen, de ő besúgás helyett a szökést, a bujkálást és az emigrációt választotta. Végül úrrá lett rajta a honvágy és hivatalos úton tért haza. Bár az amnesztia ígéretével csalták haza, két hónapot töltött előzetes letartóztatásban, míg végül úgy döntöttek, hogy nem börtönözik be. Ribát tegnap szabadlábra helyezték, s így – öt év után végre – immár végre „szabad” ember.

Közel tíz éve kezdődött minden. 1949 nyarán az akkor még nyékládházi írnokként dolgozó Ribát egy görömböly-tapolcai erdőőr hívta találkozóra a tapolcai Vadász-féle vendéglőbe, ahol hatalmas titkot fedett fel előtte: egy rendszerellenes szervezkedés működik a városban, amelynek ő maga is tagja. Bár Riba 1945 óta kommunista párttag volt, hajlandó volt csatlakozni a szervezethez azzal a feltétellel, hogy személyesen találkozzon a „főnökkel”. 1949 októberében ez meg is történt, a földalatti titkos mozgalom diósgyőri vezetője, Viskolcz István a saját lakásán vendégelte meg őt, majd később többször találkoztak, néhol kötetlenebb közegben, akár egy avasi borpincében. Bár Riba a toborzási feladatot nem teljesítette, ezt ügyesen eltitkolta mozgalombéli felettesei elől, így aztán 12 emberre való karszalagot kapott, rajta a szervezkedés titkos pecsétjének lenyomatával. Riba már 1950-ben megszakította a szervezkedőkkel a kapcsolatot, amiben talán az is szerepet játszott, hogy felívelt pályája. Egy Hejő-menti település jegyzője, majd tanácstitkára lett, s ez bizony sok elfoglaltsággal járt együtt.

stalking spying

Hónapokig még csak nem is gondolt a földalatti mozgalomra, aztán jött a sokkoló hír: Viskolczot társaival együtt letartóztatták. Persze ő maga is félt a börtöntől, de egy évig az ég világon semmi sem történt. 1953. július 2-án két ávós kereste fel tanácsi hivatali helyiségében Viskolcz felől érdeklődve. Egy hét múlva visszatértek, részletesen kihallgatták, majd az idegileg már teljesen összeomlott férfit beszervezték és nyilatkozatot írattak alá vele arról, hogy az Államvédelmi Hatóság szolgálatába áll.

Első ügynöki megbízása egy volt malomtulajdonos megfigyelése volt, akit illegális szervezkedéssel gyanúsítottak. Riba színleg elfogadta feladatát, végrehajtani azonban esze ágában sem volt. Tartótisztjével való találkozóján meg sem jelent, egyszerűen kereket oldott. Mindezt nyíltan tette, feleségéhez és tartótisztjéhez intézett levelében közölte, hogy ügynöki feladatát nem képes végrehajtani. Az ÁVH azonnal körözést rendelt el ellene, de az illegalitásba húzódó Ribának nyomát sem lelték. Nem volt pedig ő oly messze. Bár először megpróbált átszökni a nyugati határon, végül titokban hazatért feleségéhez úgy, hogy senki se láthassa. Aztán uraji és keleméri rokonainál húzta meg magát, míg végül 1954 tavaszán Tatabányára költözött, ahol Pásztor Sándor álnév alatt segédmunkásként helyezkedett el. Két évig élt a bányászvárosban, az 1956-os forradalom azonban új helyzetet teremtett számára: gond nélkül át lehetett szökni a határon. Nosza, 1956 novemberében átszökött Ausztriába, majd Belgiumban telepedett le, ahol újfent segédmunkásként kereste kenyerét. Hiába voltak azonban a szabadabb és jobb életkörülmények, Ribát gyötörte a honvágy és az évek óta nem látott családjának hiánya.

Miután Kádár János, a párt és kormány teljhatalmú ura közölte, hogy senkinek nem eshet bántódása, aki nyugatról hazatér, 1957 júliusában Riba felkereste a brüsszeli követséget. Egy Varga nevű konzul igen megértő volt irányában, s minden segítséget megígért számára, cserébe azonban némi tájékoztatást kért a brüsszeli magyar emigrációra vonatkozóan. Ribának négy év bujkálás, menekülés után már nem voltak erkölcsi aggályai, készséggel szállította az információkat. Később konkrét személyekre állították rá, majd a brüsszeli szociáldemokrata pártról, a francia és a belga szocialista szakszervezetekről kellett jelentenie. Egy hónappal tovább is maradt Brüsszelben, csak hogy bevégezhesse felderítő munkáját. A konzul végül azzal a feltétellel engedte haza, hogy itthon is folytatja ügynöki tevékenységét.

Riba Kálmán 1958. január 9-én tért haza, s végre – hosszú évek után – együtt lehetett feleségével és kisfiával. Emődi otthonából azonban pár nap múlva bevitték kihallgatásra, ahol aztán ott tartották. Hiába tudták, hogy „amnesztiával tért haza”, hiába közölte, hogy hazatérése fejében a brüsszeli konzulnak kémkedett és ügynöki munkáját itthon is folytatni kívánja, a politikai nyomozók államellenes bűntett gyanúja címén előzetes letartóztatásba helyezték. Vizsgálata két hónapig tartott. Tegnap aztán szabadlábra helyezték és bár rendőrhatósági felügyelet keretében hetente kell majd a rendőrségen jelentkeznie, megússza a börtönt és talán a besúgást is.

Az utaztató megjegyzése:

A cikk „főhősének” nevét megváltoztattuk, egyebekben semmit sem módosítottunk. Adataink szerint a férfi itthon újabb titkos megbízatást már nem kapott, egyszerű civilként folytathatta életét.